179/2014. (XI. 17.) számú határozata – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről döntés – Nagyhenc dűlő 12098/1 helyrajzi szám

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

179/2014. (XI. 17.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Nagyhenc dűlő 12098/1 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről dönt 770 000 Ft + járulékos költségek értéken.

 

Az értékesítésből származó bevételt elkülöníti önkormányzati ingatlanok fenntartása, felújítása céljára.

 

Döntését 2015. március 1. napjáig tartja fenn, amennyiben addig nem történik meg az adásvételi szerződés aláírása, akkor eláll az ingatlan értékesítésétől.

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan értékesítésének ügyében eljárjon, és az adásvételi szerződést aláírja.

 

 

Határidő: 2015. március 1.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: városfejlesztési és városüzemeltetési csoport

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                   

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. november 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző