180/2013. (IX. 30.) számú határozata – Költségvetési rendelet módosítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
180/2013. (IX. 30.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet a következő módosításokkal fogadja el:
a)    A rendelet 2. § a tervezethez képest a következőre módosul: „A Rendelet 2. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:”
b)   A rendelet hatályba lépésének időpontja 2013. október 1. napjára módosul.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. október 1.
 
Dr. Horváth Béla jegyző