179/2013. (IX. 30.) számú határozata – Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
179/2013. (IX. 30.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. október 1.
 
Dr. Horváth Béla jegyző