179/2010. (X. 28.) számú határozata – Napköziotthonos Konyha vezetői munkaköre betöltésére pályázat kiírása, az intézmény étszervezése

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
179/2010. (X. 28.) számú határozata

A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Konyha intézményét a jövőben más formában kívánja működtetni, erre tekintettel intézményvezetői pályázat kiírásáról nem dönt.

Felkéri a jegyzőt, hogy a soronkövetkező ülésre készítsen előterjesztést az intézmény átszervezéséről.

Határidő: 2010. november 29.
Felelős: jegyző, intézményvezető

 

K.m.f.
 

Petrovics László s.k.
polgármester

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 10. 29.