178/2014. (XI. 17.) számú határozata – Önkormányzati alkalmazottak részére egyszeri béren kívüli juttatásról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

178/2014. (XI. 17.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott alkalmazottak részére az alpolgármester által előterjesztett, egyszeri béren kívüli juttatás biztosítására vonatkozó javaslatot az előterjesztés szerinti differenciálásnak megfelelően elfogadja.

 

A kifizetés forrása a dologi kiadások önkormányzati és intézményenkénti előirányzataiban fennálló szabad forrás.

 

Kéri a 2014. évi költségvetési rendelet vonatkozó előirányzatainak módosítására vonatkozó rendelet-tervezet soron következő ülésre való benyújtását.

 

 

Határidő: 2014. december 15.

Felelős: polgármester, jegyző

Végrehajtja: gazdasági vezető

 

 

 

K.m.f.

                    

 

 

Petrovics László s.k.
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. november 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző