178/2013. (IX. 30.) számú határozata – Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi térítési díja megállapítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
178/2013. (IX. 30.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi esetében
 
–   A Bóbita és Pitypang Családi Napközi egy napra eső térítési díját 3613 Ft-ban állapítja meg, ebből az étkezés díja 348 Ft.
–   A 2013-2014-es tanévre az önkormányzat a megállapított intézményi térítési díjat az étkezés kivételével a szülőktől átvállalja.
 
Egyúttal a családi napköziben alkalmazandó térítési díjak meghatározásáról szóló rendeletet a tervezetnek megfelelően elfogadja.
 
 
Határidő:2013. október 4.
Felelős: intézményvezető
 
     
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. október 1.
 
Dr. Horváth Béla jegyző