179/2011. (XI. 28.) számú határozata – A MÁV-START Zrt. motorvonat beszerzéséről szóló projektjének támogatásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
179/2011. (XI. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a MÁV-START Zrt. budapesti agglomerációra – így különösen a Budapest-Szob vasútvonalra – vonatkozó motorvonat-beszerzési projektjét megismerte, és egyetértéséről biztosítja.
 
Jóváhagyja a polgármester közösségi kezdeményezés (támogató nyilatkozat) tekintetében tett előzetes aláírását.
 
 
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Titkárság
 
 
 
 
 
K.m.f.
                         
 
                      
   
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      
 
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 11. 30.