178/2011. (XI. 28.) számú határozata -Katolikus óvoda létesítésére vonatkozó javaslat tárgyalása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
178/2011. (XI. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület egy katolikus óvoda létrehozását elviekben támogatja.
 
Felhatalmazza a polgármestert a katolikus egyház képviselővel való tárgyalásra.
 
 
Határidő: 2011. december 31., ill. folyamatos
Felelős: polgármester
 
 
 
 
 
K.m.f.
                         
 
                      
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 11. 30.