178/2010. (X. 28.) számú határozata – Napirend módosítása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
178/2010. (X. 28.) számú határozata

A Képviselő-testület az elfogadott napirend 8. napirendi pontjának (Napköziotthonos Konyha vezetői munkakörére pályázat kiírása) a 6. napirendi pont előtt történő tárgyalásával egyetért.

 

K.m.f.
 

Petrovics László s.k.
polgármester

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 10. 29.