177/2015. (XI. 2.) számú határozat – Károly Róbert Társaság kérelme névtábla vagy köztéri szobor elhelyezésére

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

177/2015. (XI. 2.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Károly Róbert Társaság tagjait benyújtott kérelmük tekintetében a döntést a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára elvi támogatásáról biztosítja, azonban a döntést a konkrét emléktábla javaslat (megjelenés, méret, szöveg) benyújtását kérve a következő ülésére napolja.

 

Egyúttal kifejezi azon szándékát, hogy a jövő évben köztéri szobor pályázat benyújtásával forrást kíván szerezni Károly Róbert szobor felállításához.

 

 

Határidő: 2015. november 30.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. november 3.

 

Dr. Horváth Béla jegyző