177/2013. (IX. 30.) számú határozata – Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi létszámbővítési kérelméről, költségvetése módosításáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
177/2013. (IX. 30.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi esetében
a)     elfogadja a Családi Napközi 4 219 330 Ft összegű költségvetését és azzal módosítja az intézmény 2013. évi költségvetését,
b)    jóváhagyja az intézmény 1 fővel történő családgondozói státuszbővítését 2013. november 1. napjával, és ennek 175 000 Ft összegű tervezett bérköltségével is módosítja az intézmény költségvetését.
 
A módosításokat a költségvetési rendeletben elrendeli átvezetni.
 
 
Határidő:2013. október 1.
Felelős: polgármester, gazdasági vezető, intézményvezető
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.                                                    
polgármester
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. október 1.
 
Dr. Horváth Béla jegyző