177/2010. (X. 28.) számú határozata – Napköziotthonos Óvoda beszámolója a 2009/2010. tanévről, 2010/2011-es tervek

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
177/2010. (X. 28.) számú határozata

A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda 2009/2010-es tanévről és 2010/2011-es terveiről szóló beszámolóját megismerte és a szóbeli kiegészítésekkel elfogadja.

 

K.m.f.
 

Petrovics László s.k.
polgármester

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 10. 29.