177/2014. (XI. 17.) számú határozata – Szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

177/2014. (XI. 17.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a 2014. évi szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet-tervezettel kapcsolatban az alábbi módosító indítványokat fogadja el:

a)      az azonos lakásban, lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére megállapítható a támogatás,

b)      a kérelmező fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezzen,

c)      a kérelmezőnek ne legyen az önkormányzattal szemben fennálló helyi adó tartozása.

 

 

 

K.m.f.

                    

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. november 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző