176/2014. (XI. 17.) számú határozata – A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 Nagymaros Város Önkormányzata

                                           Képviselő-testületének

176/2014. (XI. 17.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a helyi adókról szóló rendeletét építményadó mentesség biztosítása érdekében nem kívánja módosítani, viszont egyetért azzal, hogy a jövőben a katasztrófa helyzettel érintett, ténylegesen kárt szenvedett nagymarosi ingatlanok tulajdonosai részére, kérelmükre a jegyző méltányossági jogkörben adómérséklést engedélyezzen.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. november 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző