176/2013. (IX. 30.) számú határozata – Tájékoztatás a helyi adóbevételek I. félévi alakulásáról

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
176/2013. (IX. 30.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a helyi adóbevételek 2013. I. félévi alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. október 1.
 
Dr. Horváth Béla jegyző