176/2015. (XI. 2.) számú határozat – A köztemetőről szóló rendelet tervezetének tárgyalása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

176/2015. (XI. 2.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet tárgyalását és elfogadását a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára a következő ülésére napolja.

Addig kéri az üzemeltetővel való egyeztetések lefolytatását, a feladatmegosztás egyértelmű meghatározását.

 

Egyúttal az üzemeltető Maros Kft.-től bekéri a fenntartással valamint a temetkezési tevékenységgel kapcsolatban éves szinten (2014 év, illetve 2015. szeptember 30-ig) beszedett bevételek és a teljesített kiadások kimutatását.

 

 

Határidő: 2015. november 15.

Felelős: polgármester, ügyvezető

 

 

 

K.m.f.

 

 

                         

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. november 3.

 

Dr. Horváth Béla jegyző