175/2015. (XI. 2.) számú határozat – Gyermekjóléti szolgálat és családsegítés jövőbeni feladatellátása módjáról döntéshozatal

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

175/2015. (XI. 2.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a gyermekjóléti szolgálat és családsegítés feladatai ellátását 2016. január 1. napjától továbbra is a Dunakanyar Mikrotérségi Gyermekvédelmi- és Szociális alapellátási Társulás keretében, a társulás által fenntartott Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi intézmény útján kívánja ellátni.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a társulási tanács vegye napirendre és döntsön az alapító okirat módosításáról, valamint az intézményvezetőt a szakmai programok, házirend módosítására, és a működési engedély módosítása iránti kérelem benyújtására.

 

 

Határidő: 2015. november 30.

Felelős: polgármester, intézményvezető

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.
polgármester                                                       

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. november 3.

 

Dr. Horváth Béla jegyző