175/2014. (XI. 17.) számú határozata – A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

 Nagymaros Város Önkormányzata

                                           Képviselő-testületének

175/2014. (XI. 17.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület 2015. január 1-től új adónemet nem vezet be, illetve az érvényben lévő adómértékeken nem kíván változtatni.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. november 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző