175/2013. (IX. 30.) számú határozata -2013. évi kiemelt rendezvények értékelése

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
175/2013. (IX. 30.) számú határozata
 
 
A képviselő-testület a 2013. évi kiemelt rendezvények értékeléséről szóló beszámolót elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
                          
 
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. október 1.
 
Dr. Horváth Béla jegyző