175/2016. (XI. 24.) számú határozat – 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

175/2016. (XI. 24.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat és szervei 2016. ellenőrzési tervét a következő témák ellenőrzését kérve fogadja el, fenntartva korábbi döntését, miszerint témánként 4 revizori napot finanszíroz:

1.      Humán erőforrás, létszámgazdálkodás vizsgálata

2.      Konyhai élelmezés vizsgálata

 

Egyúttal a jelenlegi szerződés szerinti díjszabással adott árajánlata alapján további egy évre megbízást ad a Danubius Expert Audit Kft. részére a belső ellenőrzési feladatok elvégzésére.

 

Felkéri a polgármestert a terv belső ellenőr részére történő megküldésére, és felhatalmazza a megbízási szerződés aláírására.

 

 

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.     
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

              

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. november 25.

 

Dr. Horváth Béla jegyző