174/2016. (XI. 24.) számú határozat – Fő tér és komp közötti útszakasz forgalmi rendjének módosítási kérelme

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

174/2016. (XI. 24.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára a Fő tér és a komplejáró között, a Maros étterem melletti útszakasz forgalom elől elzárásáról dönt, biztosítva a zavartalan gyalogos forgalmat.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

 

 

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: polgármester, városfejlesztési csoport

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.      
polgármester                                                 

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. november 25.

 

Dr. Horváth Béla jegyző