174/2014. (XI. 17.) számú határozata – 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

                                           Képviselő-testületének

174/2014. (XI. 17.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat és szervei 2015. évi ellenőrzési tervét a következő témák megjelölésével fogadja el, fenntartva korábbi döntését, miszerint témánként legfeljebb 4 revizori napot finanszíroz:

1.      Költségvetés készítésének vizsgálata,

2.      Költségvetési gazdálkodás,

3.      Szabályzatok ellenőrzése.

 

Felkéri a polgármestert a terv belső ellenőrök részére történő megküldésére.

 

 

Határidő: 2014. november 30.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. november 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző