175/2011. (XI. 28.) számú határoza – Közterület elnevezéséről döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
175/2011. (XI. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő 13566; 13564; 13542; 13541; 13540; 0453; 16353/24; 16353/25 hrsz-ú közterületeken húzódó utat Alsómező út néven nevezi el.
 
Felkéri a Polgármestert, hogy az átnevezéssel kapcsolatos teendőket (utcanévtábla kihelyezése, közterület-elnevezési jegyzékbe felvétel) végezze el.
 
 
Határidő:         2011. december 15.
Felelős:           polgármester
Végrehajtja:   Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
 
 
 
 
 
K.m.f.
                         
 
                         
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
 
 
 dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 11. 30.