176/2011. (XI. 28.) számú határozata – HU-SK 11/01/2.2.1. számú felhívásra „Közös kincsünk az európai szelídgesztenye” címmel benyújtott pályázat önrészének vállalásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
176/2011. (XI. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Programban meghirdetett 4. pályázati felhívás (HUSK/1101), 2.2.1 Közös természetvédelmi tevékenységek prioritás keretében a „Közös természeti kincsünk: az európai szelídgesztenye” (EU-NUT) címmel pályázat benyújtását rendeli el.
 
A pályázat összköltsége 136 700 € a szükséges önrész összege 6 835 €, az önrész fedezete a projekt elkülönített számláján lévő összeg.
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat kapcsán szükséges tevékenységeket (benyújtás, hiánypótlás…) elvégezze.
 
 
Határidő:         2011. december 15.
Felelős:           polgármester
Végrehajtja:   Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
 
 
 
 
 
K.m.f.
                         
                     
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                  
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
      
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 11. 30.