173/2014. (XI. 17.) számú határozata – Napközi Otthonos Óvoda létszámbővítési kérelméről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

173/2014. (XI. 17.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda (Nagymaros, Magyar u. 15.) intézményvezetője kérelmére, az Elsővölgy utcai óvodában történő csoportbővítésre tekintettel engedélyezi 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka alkalmazását 2015. január 1. napjától kezdődően.

 

Kezdeményezi az intézmény dokumentumainak módosítását, valamint a pályázatok kiírását.

 

 

Határidő: 2014. november 24.

Felelős: jegyző, intézményvezető

A végrehajtás végzi: személyügyi ügyintéző

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. november 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző