173/2016. (XI. 24.) számú határozat – Fehérhegy utcai vaddisznótámadással kapcsolatos feladatokról

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

173/2016. (XI. 24.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a november 21-én a Fehérhegy utcában vad által okozott baleset áldozatával együttérzését fejezi ki. A képviselő-testület a sérült személy részére 10 000 Ft anyagi támogatás felajánlását javasolja a polgármesteri keret terhére.

Felkéri a polgármestert, hogy haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot az illetékes erdészettel a vad támadások megakadályozása, valamint a belterület határához közel vadetetők kialakítása bővítése érdekében.

Felkéri továbbá arra, hogy az esetről tájékoztassa a két országgyűlési képviselőt, valamint kérjen tőlük hathatós segítséget a probléma megoldásához.

Felkéri a polgármestert, hogy az esettel kapcsolatosan forduljon az országos nyilvánossághoz, azzal az indokkal, hogy a nyilvánosság erejét felhasználva mielőbbi megoldást találjunk a problémára.

Felkéri a polgármestert, hogy a Váci Rendőrkapitánysággal is vegye fel a kapcsolatot annak érdekében, hogy a közveszély okozás haladéktalanul megszűnjön.

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat megtett intézkedéséről, döntéseiről tájékoztassa a lakosságot és a közvéleményt.

 

 

Határidő: 2016. november 25., illetve december 6.

Felelős: polgármester

 

 

K.m.f.

                       

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

A kivonat hiteléül:

2016. november 25.

 

Dr. Horváth Béla jegyző