172/2016. (XI. 24.) számú határozat – Zöldpont Egyesület fizetési halasztás iránti kérelméről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

172/2016. (XI. 24.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Zöldpont Egyesület kérelmére – melyben az önkormányzattal 2015. február 19-én megkötött, a nagymarosi 2602/11-14 hrsz. alatti (Szálloda út 1-7.) ingatlanok értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződésben a 2016. október 31-i esedékes első vételárrészlet megfizetésére halasztást kér – a következő döntést hozza:

Elfogadja az egyesülettel megkötött adásvételi szerződés olyan tartalmú módosítását, amely szerint az abban meghatározott fizetési ütemezés egésze egy évvel eltolódik.

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

 

 

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. november 25.

 

Dr. Horváth Béla jegyző