173/2015. (XI. 2.) számú határozat – Zöld Pont Egyesület beszámolójának tárgyalása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

173/2015. (XI. 2.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Zöld Pont Egyesület képviselője által készített beszámolót a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára azzal fogadja el, hogy felkéri az Egyesületet a konkrét megvalósítandó feladatok és teendők kijelölésére.

 

 

 

K.m.f.

        

 

                

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. november 3.

 

Dr. Horváth Béla jegyző