172/2015. (XI. 2.) számú határozat – A Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Nagymarosi Polgárőr Egyesület támogatásáról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

172/2015. (XI. 2.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Nagymarosi Polgárőr Egyesület részére 200 000 – 200 000 Ft támogatást biztosít.

 

 

Határidő: 2015. november 5.

Felelős: polgármester, gazdasági vezető

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.     
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. november 3.

 

Dr. Horváth Béla jegyző