172/2014. (XI. 17.) számú határozata – Napközi Otthonos Óvoda beszámolója a 2013/2014. tanévről és a 2014/2015. tanévre vonatkozó tervei ismertetése

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

172/2014. (XI. 17.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014. tanévről és 2014/2015. tanévre vonatkozó terveiről szóló beszámolóját megismerte és elfogadja.

 

 

 

K.m.f.

                    

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. november 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző