173/2011. (XI. 28.) számú határozata – 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
173/2011. (XI. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervét a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára a következők szerint fogadja el:
 
1.     Költségvetés tervezés és tervszerű felhasználás ellenőrzése
2.     Közoktatási statisztika, normatíva ellenőrzése
3.     Vagyonnyilvántartás ellenőrzése az esetleges vagyonvesztés vizsgálatával
4.     Humánerőforrás, létszámgazdálkodás ellenőrzése
5.     Hivatal minőségirányítási rendszerének ellenőrzése
6.     Rendezvények költségeinek elszámolása
 
 
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: jegyző
Végrehajtja: gazdálkodási csoportvezető
 
 
 
 
 
 
K.m.f.
                          
                        
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
       
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 11. 30.