172/2011. (XI. 28.) számú határozata -2012. évi költségvetési koncepció tárgyalása, elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
172/2011. (XI. 28.) számú határozata
 
 
Nagymaros Város Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési koncepciót elfogadja.
Annak megfelelően kéri a 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetet az intézményvezetőkkel egyeztetve előkészíteni.
 
 
Határidő: 2012. január 15.
Felelős: jegyző
Végrehajtja: gazdálkodási csoportvezető
 
 
 
 
 
 
K.m.f.
                         
                        
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 11. 30.