173/2010. (X. 28.) számú határozata – Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
173/2010. (X. 28.) számú határozata

 

A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatok teljesítéséről szóló beszámolóját a szóbeli kiegészítésekkel elfogadja.

 

K.m.f.
 

Petrovics László s.k.
polgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 10. 29.