174/2010. (X. 28.) számú határozata – Közmeghallgatás értékelése

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
174/2010. (X. 28.) számú határozata


A Képviselő-testület a polgármester közmeghallgatásról szóló szóbeli értékelését tudomásul veszi.

 

K.m.f.
 

Petrovics László s.k.
polgármester

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 10. 29.