171/2014. (XI. 17.) számú határozata – A Képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjainak megválasztása, eskütétele

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

171/2014. (XI. 17.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbiak szerint választja meg a bizottságok nem képviselő tagjait:

 

a) Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság:

Tagok: Cziráki Péter, Gaszner József, Német Imre, Ritzl Ferenc.

Tanácsadók: Féja Géza, Philipp Frigyes

 

b) Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Szavazatszámláló Bizottság

Tag: Német Imre

 

c) Humánügyi Bizottság

Tagok: Horváth Dávid, Nieberl Károly, Raszlerné Szalai Katalin.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. november 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző