Polgárváros királyi panorámával

172/2012. (IX. 24.) számú határozata – Külterületi utak építésére tervezett előirányzat felhasználási rendje módosítása

2012-10-15

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
172/2012. (IX. 24.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a külterületi földutak javítására a 2012. évi költségvetési rendeletben rendelkezésre álló 700 000 Ft előirányzatból 500 000 Ft célzott felhasználásáról hozott 123/2012. (V. 29.) számú határozatát a következők szerint módosítja:
1.      Engedélyezi az előirányzat külterületi utak esetében aszfaltozásra történő felhasználását is.
2.      A János-hegyi kérelmező esetében a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elé benyújtott kérelmek és a bizottság döntése alapján fennmaradó 150 000 Ft szabad keretet a nem tervezett, rendkívüli események következtében előálló károk javítására fenntartott 200 000 Ft-tal kiegészíti, és a javításra együttesen 350 000 Ft támogatást biztosít, amennyiben a kérelmező a vállalt önrészt biztosítja az út javításához.
 
 
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
 
 
 
K.m.f.
                          
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. szeptember 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző

Last modified: 2012-10-15

A hozzászólás jelenleg zárva.