171/2011. (XI. 28.) számú határozata – A 2011. évi költségvetés háromnegyed évi végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyalása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
171/2011. (XI. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés utolsó mondatának törlésével elfogadja.
 
 
 
 
 
 
K.m.f.
                         
                        
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 11. 30.