16/2013. (I. 29.) számú határozata – Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezethez kapcsolódó döntéshozatal

A Képviselő-testület a költségvetési rendelet-tervezetből a gazdasági és Városfejlesztési Bizottság és a jegyző javaslatára a következő tételek csökkentéséről, átcsoportosításáról dönt:
a)    Gépkocsi vásárlás 0 Ft, és a javítási költség megemelése 1 000 e Ft-ra,
b)    Telkek rendbetétele 0 Ft,
c)    Virágosítás csökkentése 400 e Ft-ról 200 e Ft-ra,
d)    Locsoló rendszer javítása, pótlása csökkentése 400 e Ft-ról 200 e Ft-ra,
e)    Szent Erzsébet tér környezetrendezése csökkentése 500 e Ft-ról 200 e Ft-ra,
f)     Útbaigazító és hirdető táblák kialakításának csökkentése 900 e Ft-ról 500 e Ft-ra,
g)    Közvilágítás bővítése 3 500 e Ft-ról 0 Ft-ra,
h)    Tervtanács működési költségei csökkentése 250 e Ft-ról 150 e Ft-ra,
i)      Kátyúzás, útjavítás csökkentése 3 000 e Ft-ról 2 000 e Ft-ra,
j)      Közvilágítás csere, javítás Szálloda utca csökkentése 400 e Ft-ról 200 e Ft-ra,
k)    Szúnyoggyérítés önrésze csökkentése 600 e Ft-ról 300 e Ft-ra,
l)      Egészségház felújítás, karbantartás teljes keret csökkentése 1 000 e Ft-ra,
m) Tervezési keret (a településrendezési terv kivételével) 0 e Ft,
n)    Közalkalmazottak cafeteria juttatása 3 420 e Ft helyett 0 Ft,
o)    Akadálymentesítés az intézményekben 0 Ft,
p)    Helyi védelem alatt álló ingatlanok felújításának támogatása 0 Ft,
q)    Utcabútorok, táblák beépítése, pótlása 0 Ft,
r)     Víznyelő rácsok, aknák javítása, cseréje 0 Ft,
s)    Hivatal elektromos hálózat felújítása 900 e Ft helyett 400 e Ft,
t)     Hivatal udvar burkolatának rendezése 0 Ft,
u)    Magyar utcai óvoda járda burkolása 0 Ft,
v)    Általános épület felújítások 0 Ft,
w) Rendezvények előirányzatának csökkentése 1 000 e Ft-tal,
x)    Reklám, propaganda kiadások csökkentése 400 e Ft-tal.
 
 
K.m.f.
                         
                               
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. január 30.