17/2011. (I. 31.) számú határozata – Börzsöny-Ipoly völgye (öko)Turisztikai Régió megalakításának támogatása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
17/2011. (I. 31.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület támogatja a Börzsöny-Ipoly völgye (öko)Turisztikai Régió megalakítását, az alapítói célkitűzésekkel, javaslatokkal és a Kormány előterjesztés tervezetével egyetért.
 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogató döntésről a kezdeményezőt értesítse.
 
Határidő: 2011. február 15.
Felelős: polgármester
 
 
 
 
 
K.m.f.
                                             
 
       
Petrovics László s.k.       
polgármester                                                
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
        
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 02. 01.