16/2011. (I. 31.) számú határozata – A Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2010. évben módosított Társulási Megállapodásának elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
16/2011. (I. 31.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület elfogadja a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 2010. december 6-ai módosításait és kiegészítéseit.
 
Nagymaros Város Önkormányzata társulási tagként a módosításokkal egységes szerkezetbe szedett Társulási Megállapodást betartja.
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás módosításait és kiegészítéseit elfogadó jognyilatkozatot a Társulási Tanács részére juttassa el.
 
 
Határidő: 2011. február 2.
Felelős: polgármester
 
 
 
 
K.m.f.
                                             
 
       
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
       
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 02. 01.