18/2011. (I. 31.) számú határozata – Adórendeletről tájékoztató készítése

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
18/2011. (I. 31.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a helyi adókról szóló rendelet jogszabályi előírásoknak megfelelő módosítása következtében, annak közérthető alkalmazása érdekében készítsen tájékoztatót, amely a rendelettel együtt kerüljön fel az önkormányzat honlapjára.
 
 
Határidő: 2011. február 15.
Felelős: jegyző
 
 
 
 
 
K.m.f.
                                              
 
       
Petrovics László s.k.        
polgármester                                              
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
      
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 02. 01.