16/2010. (II.08.) számú határozata – Napirend

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
16/2010. (II.08.) számú határozata

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadta el:

1. Integrált Városfejlesztési Stratégia (ITS) elfogadása
2. Óvoda pályázat benyújtása

 

 

 

Kmf.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 02. 09.
Jkv. vezető