171/2016. (XI. 24.) számú határozat – Önkormányzati alkalmazottak egyszeri béren kívüli juttatásáról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének  

171/2016. (XI. 24.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatott dolgozók részére egyszeri béren kívüli juttatás kifizetésére vonatkozó, az alpolgármester által előterjesztett javaslatot az 1. verzió alapján elfogadja, a költségvetésben az e célra elkülönített céltartalék előirányzat felhasználásával.

 

Kéri a döntés alapján az utalványok megrendelését, és a kifizetés iránti intézkedést.

 

 

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: polgármester, gazdasági vezető

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. november 25.

 

Dr. Horváth Béla jegyző