170/2016. (XI. 24.) számú határozat – A költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről beszámoló tárgyalása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

170/2016. (XI. 24.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót megismerte és elfogadja.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. november 25.

 

Dr. Horváth Béla jegyző