171/2015. (XI. 2.) számú határozat – Önkormányzati alkalmazottak részére egyszeri béren kívüli juttatásról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

171/2015. (XI. 2.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott dolgozók részére – az alpolgármester által előterjesztett javaslatot 1. verzió alapján elfogadja.

 

A kifizetés forrásaként a költségvetésben tervezett dologi kiadások előirányzataiban elért megtakarítást jelöli meg.

 

A döntésnek megfelelően elrendeli a 2015. évi költségvetési rendelet vonatkozó előirányzatainak módosítását.

 

 

Határidő: 2015. november 5.

Felelős: polgármester, jegyző

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. november 3.

 

Dr. Horváth Béla jegyző