170/2015. (XI. 2.) számú határozat – Az önkormányzat 2015. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló tárgyalása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

170/2015. (XI. 2.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. november 3.

 

Dr. Horváth Béla jegyző