170/2011. (XI. 28.) számú határozata – Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola módosított pedagógiai programja jóváhagyása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
170/2011. (XI. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola pedagógiai programja módosítását, amely a jogszabályi változások átvezetését tartalmazza, jóváhagyja.
 
 
Határidő: 2011. december 1.
Felelős: intézményvezető
 
 
 
 
 
K.m.f.
                         
                        
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 11. 30.