169/2016. (XI. 24.) számú határozat – Adórendelet módosítása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

169/2016. (XI. 24.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a helyi adókról szóló 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet a tervezet 1. § (2) bekezdésének elhagyásával fogadja el.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. november 25.

 

Dr. Horváth Béla jegyző