169/2015. (XI. 2.) számú határozat – Napköziotthonos Óvoda beszámolója a 2014/2015. nevelési évről és 2015/2016. nevelési év tervei

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

169/2015. (XI. 2.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda intézményvezetője által készített, a 2014/2015. nevelési évről és 2015/2016. nevelési évre vonatkozó terveiről szóló beszámolót megismerte és elfogadja.

 

 

 

                                                                       K.m.f.                                                 

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. november 3.

 

Dr. Horváth Béla jegyző