169/2011. (XI. 28.) számú határozata – A Kerekegylet Közhasznú Egyesület beszámolója az őstermelői árusítással egybekötött rendezvények

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
169/2011. (XI. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Kerekegylet Közhasznú Egyesület beszámolóját a Fő tér térítésmentes bérbeadásával megvalósított, őstermelői árusítással egybekötött rendezvények során beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról megismerte és elfogadja.
 
 
 
 
 
 
 
K.m.f.
                         
       
             
Petrovics László s.k. 
polgármester   
 
 
 
                                                  
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 11. 30.